HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

Harry Potter và phòng chứa bí mật

nhatbook-HP2 - Harry Potter va phong chu - J.K Rowling-2004

 

Tác giả: J.K. Rowling
 Người dịch:  Lý Lan
Nxb: Trẻ
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận