Khoa học xã hội

LOGIC QUY NẠP VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NHẬN THỨC KHOA HỌC

Logic quy nạp và vai trò của nó trong nhận thức khoa học

nhatbook-Logic quy nap va vai tro cua no - Nguyen Gia Tho-2005

 

Chủ biên: Nguyễn Gia Thơ
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Advertisements

Gửi phản hồi