LOGIC QUY NẠP VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NHẬN THỨC KHOA HỌC

Logic quy nạp và vai trò của nó trong nhận thức khoa học

nhatbook-Logic quy nap va vai tro cua no - Nguyen Gia Tho-2005

 

Chủ biên: Nguyễn Gia Thơ
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận