117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

nhatbook-117 truyen ke ve tam guong dao - Nhieu tac gia-2007

 

Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương
Nxb: Hà Nội
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận