CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ, NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI

Chế độ dân chủ, nhà nước và xã hội

 

Tác giả: N.M. Voskresenskaia
N.B. Davletshina
Người dịch: Phạm Nguyên Trường
Nxb: Tri Thức
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận