HỆ THỐNG PHẠM TRÙ LÝ HỌC TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Hệ thống phạm trù Lý học Triết học phương Đông

nhatbook-He thong pham tru ly hoc - Mong Boi Nguyen-1998

 

Tác giả: Mộng Bội Nguyên
Người dịch: Tạ Phú Chinh, Nguyễn Văn Đức
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận