Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông: một sai lầm lớn

Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông: một sai lầm lớn

nhatbook-QuyTacUngXu_Schaeffer-2017

 

Tác giả: Daniel Schaeffer
Người dịch: Trần Đức Anh Sơn
Tạp chí: Phát triển Kinh tế Xã Hội Đà Nẵng
Năm: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận