Bàn về đồ mã

Bàn về đồ mã

Nhatbook-ban ve do ma-Thai Hu đại sư

Thái Hư Đại Sư là một danh tăng được cộng đồng Phật giáo rất tôn kính, ông là người khởi xướng cải cách Phật giáo Trung Quốc, vận động Phật giáo thế giới, có sức ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Việt Nam.

Về vấn đề đốt vàng mã, cách đây mấy chục năm Thái hư đại sư có một bài thuyết nối tiếng. Gửi mọi người đọc để biết và để từng bước bỏ dần tục đốt vàng mã.

 


 nhatbook-download

Có thể bạn quan tâm:
"Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên", vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản
Sơn Nam, cuộc đời và sự nghiệp
Khái niệm địa chiến lược
Dối trá lớn nhất trong cuộc chiến VN
Nội dung và đặc điểm tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu XX qua các nhà tư tưởng tiêu bi...
Những trụ cột Chính trị-Xã hội của chính quyền Đệ nhất cộng hòa ở miền Nam Việt Nam 1954-1963
Địa chính trị: những vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam
Three Methods of Political Theory: Historicism, Ahistoricism and Transhistoricism
Thế ứng đối văn hóa của Đại Việt với các quốc gia khu vực
Mộc thư Việt Nam
Tiền lương bằng với giá trị sức lao động
Vua Gia Long giao thiệp với Pháp và Mỹ
Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông: một sai lầm lớn
Tính khách quan của chính phủ trong quy trình lập pháp
Phê bình văn học Việt Nam: nhìn nghiêng từ phương pháp
Quan điểm tiến hành cải cách ruộng đất ở Việt Nam trong những năm 1945-1956 qua các nghị quyết Trung...
Những bản hiến pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Nhận thức về hệ thống chính trị ở nước ta từ 1945 đến nay trong sử học
Vietnamese thought on Chinese International Relations theory and practice

Bình luận