CHỨNG TÍCH TỘI ÁC PÔN PỐT, NHÀ MỒ BA CHÚC

Chứng tích tội ác Pôn Pốt, nhà mồ Ba Chúc

nhatbook-Chung tich toi ac Polpot nha Mo Ba chuc-Tran Van Dong-1997

 

Tác giả: Trần Văn Đông
NXB: N/A
Năm: 1997
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 

 nhatbook-download


 

Bình luận