CÁC THỂ LOẠI BÁO CHÍ PHÁT THANH

Các thể loại báo chí phát thanh

nhatbook-Cac the loai bao chi phat thanh - V.V Xmirnov-2004

 

Tác giả: V.V. Xmirnốp
 Đào Tấn Anh dịch
NXB: Thông tấn
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 

 nhatbook-download


 

Bình luận