LEAN ANALYTICS

Lean Analytics

nhatbook-Lean Analytics-Alistair Croll-2013

 

Tác giả: Alistair Croll & Benjamin Yoskovitz
NXB: O’Reilly
Năm: 2013
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận