48 NGUYÊN TẮC CHỦ CHỐT CỦA QUYỀN LỰC

48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

nhatbook-48 NGUYEN TAC CHU CHOT CUA QUYE - Robert Greene va Joost Elffers-2006

 

Tác giả: Robert Greene, Joost Elffers
Người dịch:  Nguyễn Minh Hoàng
NXB: Trẻ
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận