PROJECT MANAGERS AT WORK

Project Managers at works

nhatbook-Project Managers at work-Bruce Harpham-2018

 

Tác giả: Bruce Harpham
NXB: Apress
Năm: 2018
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận