CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, MỘT HUYỀN THOẠI KỲ VĨ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ

nhatbook-Chu tich Ho Chi Minh - Mot huye - Nhieu tac gia-2008

 

Tác giả: nhiều TG
 Ban Tuyên Giáo Trung Ương
NXB: Hồng Đức
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận