BÁC SỸ AI-BÔ-LÍT

Bác sỹ Ai-bô-lít

nhatbook-Bac sy Aibolit - C. Trukovski-2006

 

Tác giả: Coóc-nây Tru-cốp-xki
Người dịch: Bùi Hùng Hải
NXB: Văn Hóa Thông Tin
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận