TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tâm lý thị trường chứng khoán

nhatbook-Tam ly thi truong chung khoan - G.C. Selden-2011

 

Tác giả: George Charles Selden
Người dịch: Phương Lan
NXB: Thời Đại
Năm: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận