Nông dân và ruộng đất ở Nam Bộ

Nông dân và ruộng đất ở Nam Bộ: những đặc trưng và bài toán phát triển

 

Tác giả: Trần Hữu Quang
Nguồn: Xã Hội Học số 3, 2014
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận