ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

nhatbook-Dieu kien tu nhien, tai nguyen - Do Xuan Sam-2010

 

Chủ biên:  Đỗ Xuân Sâm
 
NXB: Hà Nội
Năm: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận