Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỷ 20

Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỷ 20: nghiên cứu so sánh Đông Kinh Nghĩa Thục ở Việt Nam và Hiệp Hội Văn Hóa Đài Loan tại Đài Loan

Tác giả: Wi-vu Taiffalo Chiung
Ming-ting Cai
NXB: N/A
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


[…] Việt Nam thời cận đại, nhờ có các nhân tố tác động từ bên ngoài, đã cắt đứt sợi dây ràng buộc với Trung Quốc thông qua văn ngôn chữ Hán. Bên cạnh đó, chính sách đưa chữ Latin vào giảng dạy tại trường học của Pháp vô hình trung đã giúp cải thiện hiệu quả của công cụ chữ Quốc ngữ, nhờ đó nâng cao lực lượng bản địa hóa. Vì thế, Việt Nam mới thoát ra khỏi khối cộng đồng Hán Ngữ từ đầu thế kỷ 20, đi theo con đường độc lập dân tộc.

Đài Loan cuối thế kỷ 19 tuy cũng có các nhân tố tác động từ bên ngoài, nhưng bản thân Nhật bản-thế lực thống trị Đài Loan- lại là một quốc gia thuộc vòng văn hóa Hán. Vì vậy sự hỗ trợ của nó đối với nguyệ vọng thoát khỏi khối cộng đồng chữ hán của Đài Loan là không lớn […]

Bình luận