PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán

nhatbook-Phan tich ky thuat - Ung dung t - Phan Thi Bich Nguyet-2007

 

Tác giả: Phan Thị Bích Nguyệt
Lê Đạt Chí
NXB: Lao Động Xã Hội
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận