CÔNG THỰC CỦA VẬN MAY

Công thức của vận may

nhatbook-Cong thuc cua van may - W. Poundstone-2008

 

Tác giả: W. Poundstone
 Người dịch: Hoàng Trung, Hồng Vân
NXB: Trẻ
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận