China’s war against Vietnam, 1979: a military analysis

nhatbook-Chinas War Against Vietnam- a Military Analysis-King C Chen1983

 

Tác giả:  King C. Chen
NXB: School of Law, 
University of Maryland
Năm: 1983
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận