CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Chinh phục mục tiêu

nhatbook-Chinh phuc muc tieu - B. Tracy-2009

 

Tác giả: Brian Tracy
Người dịch: Nguyễn Trung An
Trần Thế Lâm
NXB: Trẻ
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận