Phòng chống tham quan ô lại thời Lê Thánh Tông: biện pháp và bài học lịch sử

 

Tác giả: Phan Ngọc Huyền
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 7 (68)
Năm: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận