THƠ ĐỖ PHỦ

Thơ Đỗ Phủ

nhatbook-Tho Do Phu - Do Phu-2004

 

Tác giả: Bạch Cư Dị
Tuyển chọn:  Kiều Văn
NXB: Thanh Niên
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận