WHY THE WEST RULES FOR NOW?

Why the West rules for now?

(tạm dịch: Vì sao phương Tây còn thống trị đến bây giờ?)

nhatbook-Why the West rules for now- Ian Morris-2010

 

Tác giả: Ian Morris
NXB: Profile Books 
Năm: 2010
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


*

Bình luận