ĐỊA PHƯƠNG CHÍ HẢI DƯƠNG QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM

Địa phương chí tỉnh Hải Dương qua tư liệu Hán Nôm

nhatbook-DIa phuong chi tinh Hai Duong q - Vien KHXHVN-2009

 

Chủ biên: Đinh Khắc Thuần
NXB: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận