GIÁO TRÌNH DUNG SAI LẮP GHÉP & KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG


Giáo trình dung sai lắp ghép & kỹ thuật đo lường

nhatbook-Giao trinh dung sai lap ghep-Ninh Duc Ton-2006

 

Tác giả: Ninh Đức Tốn
Nguyễn Thị Xuân Bảy
NXB: Giáo Dục
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

để lại phản hồi