CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ


Các kỹ năng quản lý hiệu quả

nhatbook-Cẩm nang kinh doanh Harvard - Các kỹ năng quản lý hiệu quả-2006

 

Người dịch: Trần Thị Bích Nga
NXB: Tổng Hợp TpHCM
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận