QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG


Quản lý khủng hoảng

nhatbook-Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quản lý khủng hoảng-2006

 

Người dịch: Bích Nga,
Phạm Ngọc Sáu
NXB: Tổng Hợp TpHCM
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận