Kinh tế - Kinh doanh

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI VÀ CHUYỂN TIẾP


Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

nhatbook-Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp-2006

 

Người dịch: Bích Nga,
Phạm Ngọc Sáu
NXB: Tổng Hợp TpHCM
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Advertisements

Gửi phản hồi