QUYỀN LỰC, TẦM ẢNH HƯỞNG VÀ SỨC THUYẾT PHỤC


Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

nhatbook-Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục-2006

 

Người dịch: Bích Nga,
Phạm Ngọc Sáu
NXB: Tổng Hợp TpHCM
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận