SHERLOCK HOLMES TOÀN TẬP 3


Sherlock Holmes toàn tập 3

nhatbook-Sherlock Holmes toan tap - T.03 - Conan Doyle-2007

 

Tác giả: Arthur Conan Doyle
Người dịch: Đặng Thị Huệ
Vũ Ngọc Huyền
NXB: Văn Hóa Thông Tin
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận