ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT BẮC VÂN PHONG THUỘC KHÁNH HÒA


Đề án Bắc Vân Phong

Nhatbook-De an Bac Van Phong-2017

 

Tác giả: Ủy Ban Nhân Dân
Tỉnh Khánh Hòa
NXB: N/A
Năm: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Nguồn: Viet-studies.net


 

Bình luận