TỬU QUỐC


Tửu quốc

nhatbook-Tuu quoc - Mac Ngon-2004

 

Tác giả: Mạc Ngôn
Người dịch: Trần Đình Hiến
NXB: Hội Nhà Văn
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận