DẠY CON LÀM GIÀU-TẬP III


Hướng dẫn đầu tư

nhatbook-Day con lam giau - T.3 - R.T. Kiyosaki-2008

 

Tác giả: Robert T. Kiyosaki
Sharon L. Lechter
Người dịch: Tạ Nguyễn Tấn Trương
NXB: Trẻ
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận