AIR POWER AND THE FIGHT FOR KHE SANH


Air power and the fight for Khe Sanh

Nhatbook-Air power and the fight for Khe Sanh-Bernard C. Nalty-1986

 

Tác giả: Bernard C. Nalty
NXB: Office of Air Force History
Năm: 1986
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận