CLOSE AIR SUPPORT AND THE BATTLE FOR KHE SANH


Close air support and the battle for Khe Sanh

nhatbook-Close Air Support And The Battle For Khe Sanh-Shawn p. Callahan-2009

 

Tác giả: Shawn p. Callahan
NXB: History Division, US Marine Corp
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận