THE ART OF CREATIVE THINKING


The art of creative thinkingnhatbook-Art of Creative Thinking-John Adair-2007

 

Tác giả: John Adair
NXB: Talbot Adair Press
Năm: 2007
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download

 


 

Bình luận