GUNG HO! BÍ QUYẾT PHÁT HUY NHIỆT HUYẾT NHÂN VIÊN


Gung Ho! Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viênNhatbook-Gung Ho-Ken Blanchard-2007

 

Tác giả: Kenneth Blanchard
Sheldon Bowles 
NXB: Trẻ
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download

 

 
Bình luận