CÂU CHUYỆN NHÀ QUẢN LÝ CÀ RỐT VÀ NGHỆ THUẬT KHEN THƯỞNG


Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

nhatbook-Cau chuyen nha quan ly carot va nghe thuat khen thuong - Adrian Gostick-2006

 

Tác giả: Adrian Gostick
Chester Elton
NXB: Trẻ
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận