ĐỂ ĐƯỢC TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ


Để được trọng dụng và đãi ngộ

nhatbook-De duoc trong dung va dai ngo -Brian Tracy-2007

 

Tác giả: Brian Tracy
NXB: Văn Hóa Sài Gòn
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận