TAKING THE OFFENSIVE


Taking the offensive

Nhatbook-Taking the offensive-George L. MacGarrigle-1998

 

Tác giả: George L. MacGarrigle
NXB: Center of Military History
Năm: 1998
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

để lại phản hồi