KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, TẬP 1


Kinh Tăng Nhất A-Hàm, tập 1

nhatbook-Kinh Tang Nhat A-Ham - T.1 - Giao hoi Phat giao VIet Nam-2005

 

Dịch giả: Thích Thanh Từ
Giáo Hội Phật Giáo VN
NXB: Tôn Giáo
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận