NGHỆ THUẬT SĂN VIỆC 2.0


Nghệ thuật săn việt 2.0

nhatbook-Nghe thuat san viec 2.0 -Jay Conrad Levinson-2009

 

Tác giả: Jay Conrad Levinson, 
David E. Perry
NXB: Trẻ
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận