KINH TRUNG A-HÀM TẬP 3


Kinh Trung Nhất A-Hàm, tập 3

nhatbook-Kinh Trung A-Ham - T.3 - Giao hoi Phat giao VIet Nam-1992

 

Dịch giả: nhiều người dịch
Giáo Hội Phật Giáo VN
NXB: Tôn Giáo
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận