NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ BẤT BIẾN MỌI THỜI ĐẠI


Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

nhatbook-Nhung nguyen ly quan tri bat bien - Peter F. Drucker-2011

 

Tác giả:  Peter F. Drucker
NXB: Trẻ
Năm: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận