Những khuynh hướng chính trị tiên tri thời hiện tại ở Việt Nam


 

Tác giả: Tạ Chí Đại Trường
Nguồn: N/A
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Cơn mộng du dữ dội 30 năm trùm lên giấc ngủ 10 năm mộng mị điện khí hóa, một cơn mơ cách mạng mang mầm mống bảo thủ đến cùng cực rốt lại rồi cũng tan dần ra, với nỗi đau khắc khoải của người dân Việt một thời dấn thân hết mình:

Biết phận mong manh cứ đành phương nam
Cô quạnh hiên nhà lại sa đáy giếng

(Hoàng Cầm, Giọt mưa phương Nam, 8-9-1991)


 

Bình luận