Thế tam giác của quan hệ quốc tế Mỹ-Trung-Xô trong chiến tranh Việt Nam năm 1972


 

Tác giả: Nguyễn Thị Hương
Nguồn: Tạp Chí Khoa Học ĐHSP TpHCM
Năm: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Năm 1972 là bản lề của cuộc kháng chiến chống Mĩ, đồng thời là năm quyết định vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Mĩ muốn giành thắng lợi trên chiến trường để đi đến giành ưu thế trên bàn đàm phán. Biết rõ Liên Xô, Trung Quốc là hai nước viện trợ chủ yếu cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, Mĩ đã tiến hành ngoại giao tay ba Mĩ – Xô – Trung nhằm hạn chế sự giúp đỡ của hai nước này đối với Việt Nam.


 

Bình luận