REGIONAL INTERDEPENDENCE AND VIETNAM-KOREA ECONOMIC RELATIONSHIP


Regional inter-dependence and Vietnam-Korea Economic Relationship

nhatbook-Regional interdependence and Vietnam-Korea economic relationship-ntg-2016

 

Tác giả: Nhiều TG
NXB: KOREA INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY (KIEP)
Năm: 2016
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

 

Bình luận