TRANSLATION IN PRACTICE


Translation in practice

nhatbook-Translation in Practice book-Amanda Hopkinson-2009

 

Tác giả: Gill Paul
Giới thiệu: Amanda Hopkinson
NXB: Dalkey Archive Press
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

 

Bình luận